March 7, 2017

Sasongko Djati

“Ojo siro age-age nandangi pakaryan gede,utowo ngarep-arep tekane pakaryan gede,amargo pakaryan gede iku arang tekane,kang kerep siro sandung iku pakaryan kang cilik-cilik. Siro ojo ngremehakae marang […]
March 7, 2017

Rezeki Iku Ora Isu Ditiru

Rezeki iku ora isu ditiru, senajan podo lakumu, senajan podo dodolanmu, senajan podo kerjomu, hasil sing ditompo bakal bedo, iso bedo ning akehe bondho, iso ugo […]
March 7, 2017

Lampah lan maksoedipoen

Angloeroeg, tanpo bolo,tanpo gaman, Ambedah, tanpo perang tanpo pedang, Menang, Tanpo medjahi tanpo nyakiti Wenang, tan ngroesak ajoe,tan ngroesak adil Jen oenggoel, soedjoed bakti marang sesami […]
March 7, 2017

Ilmu Kantong Bolong

Ilmoe Kantong Bolong Ilmoe kantong bolong Noeloeng pepadane,ora nganggo mikir Wajah,wadoek,kantong. Jen ono isi Loemeontoer marang sesami Trimah mawi pasrah Soewoeng pamrih, Tebih Adjrih Langgeng, Tan […]